pukka KF3 2

Herstel van biodiversiteit

Landbouw is van oudsher schadelijk voor de biodiversiteit. Bij LIPTON Teas and Infusions zijn we van mening dat landbouw niet destructief maar natuurherstellend moet zijn.

Bewakers van natuurlijke habitats

We geven de natuur de ruimte om volgens haar eigen regels te gedijen. We hebben meer dan de helft van ons land in Tanzania, de thuisbasis van het eeuwenoude Mufindi Forest en een van de 35 wereldwijde hotspots voor biodiversiteit, gewijd aan natuurbehoud.

Enkele initiatieven

1.6M

inheemse bomen geplant op onze eigen plantages sinds 2000.

60,000

hectare Kenia's Mau Woud dat tegen 2030 hersteld moet zijn, als onderdeel van het ISLA-project, geleid door IDH Initiatief voor Duurzame Handel.

70

hectare bos beschermd door Pukka in India.

edito

De generositeit van de natuur cultiveren

Op onze eigen theeplantages hebben we gemerkt dat wanneer we voor de natuur zorgen, zij veelvoudig teruggeeft. Onze gewassen groeien in symbiose met hun omgeving: biodiversiteitsgebieden en wildcorridors herbergen natuurlijke roofdieren die ten prooi vallen aan plagen die onze planten kunnen beschadigen.

L113 Restoring biodiversity

De enorm belangrijke discussie over bodembiodiversiteit raakt in een stroomversnelling. Een gezonde, biodiverse bodem geeft onze planten meer voeding. Het slaat ook veel effectiever vocht op, waardoor gewassen worden beschermd in tijden van droogte.

In 2015 hebben we een biodiversiteitsonderzoek laten uitvoeren door het Nationaal Museum van Kenia en hebben we de aanbevelingen uit het rapport geïmplementeerd. Uit het rapport bleek dat onze plantages rijk waren aan biodiversiteit en ecologisch op dezelfde manier functioneerden als het naburige Mau Forest Complex. De oevers van waterwegen en meren onderhouden de verbinding met de Mau en bieden corridors voor wilde dieren, die beschermd en behouden moeten worden.

169 vogelsoorten, 23 zoogdiersoorten, 113 vlindersoorten, 101 boomsoorten en 339 aanvullende plantensoorten op de theeplantages van Kericho.

quote

Beschermen van in het wild verzamelde kruiden en zorgen voor hun sociaal nuttige en duurzame gebruik

Wat kruidenproducten betreft, zijn al onze Pukka ingrediënten biologisch gecertificeerd: ze worden geteeld of verzameld met behulp van biologische methoden die vertrouwen op ecologische processen, de biodiversiteit ondersteunen en de natuurlijke cycli respecteren die zijn aangepast aan de lokale omstandigheden.

Als het gaat om ingrediënten van wilde planten, moeten de oogst, de handel en het gebruik voldoen aan strenge regels. 60-90% van de medicinale en aromatische planten in de handel zijn in het wild verzameld. Met een groeiende vraag is overoogsten het meest directe risico van de handel in wilde planten. Niet-duurzaam oogsten kan leiden tot de lokale uitputting of uitroeiing van een soort en - in extreme gevallen waar overoogsten zich over het hele verspreidingsgebied uitstrekt - het algehele voortbestaan van de soort bedreigen.

Daarom kopen we alleen in als we kunnen garanderen dat de oogst op een duurzame manier wordt uitgevoerd, om de planten te beschermen tegen de dreiging van uitsterven en om hun habitat in stand te houden ten behoeve van andere soorten en hele ecosystemen. Pukka streeft waar mogelijk actief naar FairWild certificering om door middel van strenge beoordelingen van de hulpbronnen, monitoring en regeneratiestudies een derde partij zekerheid van duurzaamheid te bieden.

Het doel van de FairWild standaard, opgericht in 2008, is om het voortgezette gebruik en het voortbestaan op lange termijn van wilde soorten en populaties in hun habitat te garanderen, terwijl de tradities en culturen worden gerespecteerd en het levensonderhoud van alle belanghebbenden, met name verzamelaars en arbeiders, wordt ondersteund. Het vereist van producenten dat ze robuuste plannen voor het beheer van hulpbronnen implementeren, zich houden aan duurzame oogstpraktijken, inclusief volumebeperkingen waar nodig, en eerlijke prijzen betalen - de FairWild Prijs - aan ondernemingen die wild verzamelen.