Languages

image 37.jpg

Betere levensomstandigheden

Om waarde voor iedereen te creëren, hanteert LIPTON Teas and Infusions een cultuur van eerlijkheid, transparantie, vertrouwen en integriteit met al onze grondstoffenleveranciers.

Onze Gedragscode, ons Beleid voor duurzame landbouw en ons Beleid voor verantwoord inkopen beschrijven onze verplichtingen. De regionale managementteams zien toe op de implementatie van dit beleid, onder de algemene verantwoordelijkheid van onze CEO en het centrale managementteam. Ze bieden een uitgebreid kader voor goed bestuur en zorgen ervoor dat leveranciers en producenten voldoen aan onze verwachtingen op sociaal, ethisch en milieugebied, inclusief de veiligheid van werknemers en eerlijke compensatie.

Onze code downloaden

getraceerd naar de boerderij

Er kan geen sprake zijn van verantwoordelijkheid zonder traceerbaarheid en kwaliteitscontrole. Onze productieketen is complex en gefragmenteerd: we kopen thee van tienduizenden kleine boeren over de hele wereld, waarvan een groot deel op een veiling. Toch kunnen we elke partij traceren tot op de boerderij.

In alle openheid publiceren we onze lijst met theeleveranciers.

-Download de lijst van onze leveranciers

We steunen de Rainforest Alliance al sinds 2007, toen onze eerste partij Keniaanse thee werd gecertificeerd. Vandaag de dag is bijna 98% van onze thee Rainforest Alliance gecertificeerd.

Voor infusies betrekken we meer dan 100 biologische kruiden en specerijen van over de hele wereld, rechtstreeks uit het land van herkomst of via partners die namens ons inkopen. Pukka gebruikt gecertificeerde 'Fair' grondstoffen waarvan de kwaliteit en beschikbaarheid geschikt zijn voor onze theeën. Daarom zijn onze producten gecertificeerd volgens de Fair for Life standaard - de gouden standaard in eerlijke en ethische handel. Ten minste 20% (en vaak veel meer) van de kruiden in elke theemelange wordt verbouwd op Fair for Life gecertificeerde boerderijen of op boerderijen die gecertificeerd zijn volgens een even hoge eerlijke standaard. Niet alleen gecertificeerde boeren en producenten worden gecontroleerd: Fair for Life zorgt ervoor dat iedereen een minimumloon en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden krijgt. De hele toeleveringsketen is volledig transparant. Je kunt de eerlijke scores van onze leveranciers en onszelf bekijken op de Fair for Life website.

Voor veiligheid, waardigheid en kansen

Op onze theeplantages bieden we arbeidsomstandigheden en vergoedingen die hoger zijn dan de plaatselijke gemiddelden. Onze werknemers in Kenia ontvangen meer dan 1,5 keer het minimumloon. We bieden onze mensen en hun gezinnen het beste - inclusief huisvesting, veilig water, betaald verlof, zwangerschaps- en vaderschapsverlof en gratis maaltijden. We hebben faciliteiten gebouwd voor kinderopvang en basis- en middelbaar onderwijs en we bieden gratis gezondheidszorg aan alle werknemers en hun gezinsleden.

Natuurlijk zijn goede lonen afhankelijk van voldoende waardecreatie. Ons succes in het verhogen van opbrengsten en het verbeteren van de veerkracht van gewassen door middel van kruisingen en goede landbouwpraktijken is de basis voor het verhogen van de inkomens van boeren en arbeiders.

98%

van onze thee is Rainforest Alliance gecertificeerd

1.5X

onze werknemers in Kenia meer dan 1,5 keer het minimumloon ontvangen

100%

van de Pukka kruidenproducten zijn gecertificeerd door Fair for Life