Nasz udziałowiec

W dniu 1 lipca 2022 r. CVC sfinalizowało przejęcie działalności herbacianej Unilever, LIPTON Teas and Infusions (dawniej ekaterra), w ramach długoterminowego strategicznego planu inwestycyjnego.

CVC to globalna firma zarządzająca inwestycjami, która koncentruje się na private equity, spółkach wtórnych i kredytach, z 25 lokalnymi biurami na całym świecie i ponad 133 miliardami euro aktywów w zarządzaniu.

Systematyczne podejście CVC do tworzenia wartości obejmuje współpracę z wyjątkowymi zespołami zarządzającymi w celu usprawnienia działalności, zwiększenia wydajności operacyjnej i promowania wzrostu poprzez reinwestycje. CVC nadaje priorytet czynnikom środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG), aby zapewnić długoterminowy sukces swoich inwestycji. Mają doświadczenie w skutecznym przekształcaniu firm skoncentrowanych na konsumentach, podnoszeniu markowych firm oraz wykorzystywaniu danych i technologii cyfrowych w celu poprawy relacji z klientami.

Go to CVC's website