Languages

Regenerująca natura

Musimy działać już dziś, aby poprawić stan gleby, zachować i zwiększyć bioróżnorodność oraz chronić zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń.

L112 regenerative

Inwestowanie w rolnictwo regeneracyjne

Naszą wizją jest przekształcenie herbaty i ziół w uprawy korzystne dla klimatu. Nasz wyjątkowy zespół agronomów wybiera najbardziej odporne na zmiany klimatu i wysokowydajne klony do ponownego sadzenia.

Więcej
image 39

Zaawansowana technologia,

rolnictwo o niskim wpływie na środowisko

Wiedza przodków nie wystarczy, gdy staramy się wyżywić planetę liczącą 10 miliardów ludzi. W LIPTON Teas and Infusions stosujemy najnowsze technologie, aby osiągnąć lepsze wyniki.

Więcej
05 Pukka figures

Przywracanie różnorodności biologicznej

Kluczową presją na bioróżnorodność jest przekształcanie gruntów. W LIPTON Teas and Infusions uważamy, że rolnictwo nie powinno być destrukcyjne, ale wręcz przeciwnie - powinno odbudowywać przyrodę.

Więcej