Languages

For good!

LIPTON Teas and Infusions zobowiązuje się do wywierania pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego w całym naszym łańcuchu dostaw i poza nim, w tym poprzez poprawę warunków życia i tworzenie satysfakcjonujących możliwości dla pracowników.

d623a106f863d7e0bbbafe3bb447b053
L101 better livehoods

Lepsze życie

Aby tworzyć wartość dla wszystkich, LIPTON Teas and Infusions stosuje kulturę sprawiedliwości, przejrzystości, zaufania i uczciwości wobec wszystkich naszych dostawców surowców. Musimy zapewnić, że każdy w łańcuchu dostaw zarabia uczciwie i godnie.

Więcej

Sprawiedliwe i bezpieczne miejsca pracy

LIPTON Teas and Infusions treats all its stakeholders respectfully – starting with its people. We create working environments that are fair and safe, where rights are respected and diversity valued – and where everyone can achieve their full potential.

Więcej

Day care center for kids in Kericho

image 38.jpg
image 37.jpg

Przemysł przywództwo

Jako największy na świecie nabywca herbaty i kluczowy gracz na rynku ziół, mamy do odegrania ważną rolę w podnoszeniu poprzeczki i promowaniu najlepszych praktyk. Budując koalicje branżowe i wdrażając wspólne programy, zwiększamy naszą zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Więcej