Languages

IMG (1).jpg

Przemysł przywództwo

Filiżanka herbaty to przyjemność, odżywczy moment, który poprawia nasze samopoczucie. W świecie, którego pragnie LIPTON Teas and Infusions, herbaty i zioła są synonimem dobrego samopoczucia nie tylko dla tych, którzy je piją, ale dla wszystkich, którzy pomagają je wytwarzać.

Oczywiście nie mamy wpływu na to, co dzieje się poza firmą. Ale jako największy na świecie nabywca herbaty i kluczowy gracz na rynku ziół, mamy do odegrania ważną rolę w podnoszeniu poprzeczki i promowaniu najlepszych praktyk. Budując koalicje branżowe i wdrażając wspólne programy, zwiększamy naszą zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Mask group.jpg

Pukka wspiera wytyczne WHO dotyczące GACP (Good Agricultural and Culture Practices) dla roślin leczniczych. W razie potrzeby nasza marka opracowuje interaktywne i wielojęzyczne narzędzia szkoleniowe dla rolników. Przeprowadzamy również audyty, aby wspierać ciągłe doskonalenie.

Pobierz wytyczne WHO
Mask groupOK 1.jpg

We współpracy z IDH opracowujemy mapę drogową w sprawie płacy wystarczającej na utrzymanie, która przyjmuje metodyczne podejście do pomiaru i zniwelowania luki, która uniemożliwia zbyt wielu pracownikom i ich rodzinom cieszenie się godnymi warunkami życia - w tym żywnością, mieszkaniem, podstawową opieką zdrowotną i edukacją.

Mask group.jpg

Od 2016 r. współpracujemy z UN Women w celu opracowania programu interwencyjnego opartego na prawach człowieka w całym łańcuchu dostaw herbaty i przyczyniliśmy się do opublikowania globalnych ram bezpieczeństwa kobiet na obszarach wiejskich. Niedawno dołączyliśmy do Consumer Goods Forum, aby stać się częścią Collaboration for Healthier Lives.

Wreszcie, pomagamy drobnym rolnikom zwiększyć ich dochody i poprawić ich wpływ na środowisko, dzieląc się najlepszymi praktykami rolniczymi i opracowywanymi przez nas odmianami roślin o wyższej wydajności, zwłaszcza w naszych szkółkach Camellia sinensis w Afryce Wschodniej.

Rozwój rolnictwa

1/ 3

34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 2.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 2.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 2.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 2.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 2.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 2.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 2.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 2.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg