Languages

0Q0A6322 sanslogo 1

Sprawiedliwe i bezpieczne miejsca pracy

LIPTON Teas and Infusions traktuje wszystkich swoich interesariuszy z szacunkiem - zaczynając od swoich pracowników. Tworzymy środowiska pracy, które są sprawiedliwe i bezpieczne, w których szanuje się prawa i ceni różnorodność - i w których każdy może w pełni wykorzystać swój potencjał.

Fabryka w Kericho, Kenia

1/ 3

34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
Mask group.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
Mask group.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
Mask group.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
Mask group.jpg

Kultura naszej firmy, zapisana w naszym Kodeksie Zasad Biznesowych, celebruje ludzką godność i wzajemne zaufanie. Uważamy, że obowiązkiem każdej firmy jest przestrzeganie praw człowieka w miejscu pracy i poza nim. W związku z tym promujemy równe szanse, a także wolność od dyskryminacji, nadużyć i niesprawiedliwego traktowania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to nasze priorytety, będące przedmiotem solidnego systemu zarządzania i raportowania. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ryzyka, w tym odpowiednie szkolenia i jasne procedury pracy. W regionach, w których dostęp do publicznej opieki zdrowotnej może stanowić problem, LIPTON Teas and Infusions opracował programy zapewniające pełne pokrycie pracowników i osób pozostających na ich utrzymaniu.

Infrastruktura społeczności, Kericho, Kenia

1/ 3

34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
34261_Lemon_ Ginger_ Manuka Honey 1-1 _2_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg
35474_relax 2-3 _1_ 1.jpg

Niektóre liczby

10,000

wybudowane domy dla robotników

50

ośrodki opieki dziennej

20

szkół podstawowych i pięć szkół średnich

W Kenii, Rwandzie i Tanzanii prowadzimy 15 przychodni, pięć centrów medycznych i dwa szpitale. Młodym matkom przydzielamy pracę blisko domu i zapewniamy elastyczne przerwy zgodnie z ich harmonogramem karmienia piersią. W naszych szkołach podstawowych Kluby Królów i Królowych pomagają podnosić świadomość na temat praw dziecka i ochrony dzieci.

W przypadku naszych produktów ziołowych, niezależnie od tego, czy kupujemy je bezpośrednio, czy współpracujemy z partnerami, którzy dokonują zakupów w naszym imieniu, przeprowadzamy wewnętrzne audyty dostawców, aby zapewnić dobre warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie w naszym łańcuchu dostaw. Tam, gdzie to możliwe, kładziemy nacisk na wspieranie małych producentów poprzez premie cenowe i długoterminowe zobowiązania.