Informacja o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja : Czerwiec 2023

If you are located in California, click here

1. WPROWADZENIE

Wiemy, że zależy Ci na Twoich danych osobowych i sposobie ich wykorzystywania, dlatego chcemy, abyś ufał, że LIPTON Teas and Infusions wykorzystuje Twoje dane osobowe z należytą starannością. Podczas interakcji z nami, na przykład podczas odwiedzania naszej strony internetowej, zapisywania się do jednego z naszych biuletynów lub czatowania z nami online, udostępniasz nam również informacje dotyczące Ciebie, czyli dane osobowe.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności pomoże ci zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy.

Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z Informacją o ochronie prywatności i poinformowanie nas, jeśli masz jakiekolwiek pytania, wysyłając nam wiadomość e-mail lub przesyłając wniosek za pośrednictwem privacy@lipton.com.

Użytkownikowi przysługują również prawa związane ze sposobem wykorzystywania jego danych osobowych, takie jak sprzeciw wobec wykorzystywania ich do celów marketingu bezpośredniego. Zobacz, jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać tutaj.

Jeśli ubiegasz się o pracę w LIPTON Teas and Infusions, zapoznaj się z naszą osobną Applicant Privacy Notice.

Kluczowe terminy

Staraliśmy się, aby niniejsza Informacja o ochronie prywatności była jak najprostsza, ale aby ułatwić jej zrozumienie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami prywatności:

- Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, dane karty, profil w mediach społecznościowych).

- Przetwarzanie oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w tym gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych.

Kiedy w niniejszym oświadczeniu używane są słowa "Ty" lub "Twój", odnosimy się do odpowiedniej osoby fizycznej, której dotyczą dane osobowe.

2. KIM JESTEŚMY

Odniesienia do "naszej", "nas" lub "nas" w niniejszej Polityce prywatności obejmują wszystkie spółki grupy LIPTON Teas and Infusions i jej 36 marek, w tym Lipton Teas and Infusions, PG tips, Pukka, T2 i TAZO.

LIPTON Teas and Infusions jest administratorem danych osobowych użytkowników. Oznacza to, że decydujemy, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe są przetwarzane, samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

Jeśli struktura naszej działalności ulegnie zmianie, na przykład w przypadku fuzji, połączenia lub zbycia części naszej działalności, może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika odpowiedniej stronie trzeciej lub zreorganizowanej organizacji. Nastąpi to na przykład w ramach procesu należytej staranności lub w tych samych celach, które określono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Więcej informacji na temat LIPTON Teas and Infusions można znaleźć na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem privacy@lipton.com.

3. JAKIE DANE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKA I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY

Rodzaj(e) danych osobowych, które możemy gromadzić bezpośrednio od użytkownika, a także sposób, w jaki je gromadzimy, zależy od sposobu interakcji użytkownika z nami.

Jak gromadzimy dane osobowe

- Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio Obejmuje to dane osobowe przekazywane nam podczas zapisywania się do newslettera, rejestracji konta lub zakupu produktów.

**- Gromadzimy pewne rodzaje danych osobowych podczas interakcji z nami online. Dotyczy to na przykład sposobu poruszania się po naszej witrynie lub komunikowania się z naszymi zespołami obsługi klienta. Używamy plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia niektórych z tych danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia online oraz jak dokonać wyboru w tym zakresie, zapoznaj się z informacjami zawartymi w naszym Powiadomieniu o plikach cookie.

- Dane osobowe, które zbieramy z innych źródeł. Możemy również gromadzić dane osobowe użytkownika od stron trzecich. Obejmuje to zaufanych partnerów, którzy świadczą usługi, na przykład marketingowe, w naszym imieniu lub platformy internetowe, na których użytkownik wchodzi w interakcje z naszymi treściami. Na przykład, możemy gromadzić informacje w przypadku interakcji z naszymi treściami na platformach mediów społecznościowych poprzez "polubienie" jednego z naszych postów lub kliknięcie jednej z naszych reklam (należy pamiętać, że te strony trzecie mają zazwyczaj własne informacje o ochronie prywatności i warunki. Zachęcamy do zapoznania się z nimi podczas korzystania z tych witryn).

Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone. Po spełnieniu tego celu bezpiecznie usuniemy dane osobowe użytkownika z naszych systemów lub zanonimizujemy je, tj. usuniemy te aspekty danych osobowych, które łączą je z użytkownikiem, tak aby nie można go było już zidentyfikować. Na przykład, możemy zanonimizować dane, które użytkownik udostępnił nam w celu wzięcia udziału w promocji sprzedaży lub ofercie rabatowej na jeden z naszych produktów po upływie 1 roku, podczas gdy dane udostępnione w ramach pytania lub prośby przesłanej nam przez użytkownika usuniemy po upływie 2 lat.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania danych użytkownika przez pewien czas po osiągnięciu pierwotnego celu ich gromadzenia. Na przykład, gdy musimy przechowywać dane użytkownika ze względów księgowych, procesowych lub regulacyjnych.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika określonym stronom trzecim, sprzedawcom i usługodawcom lub powiązanym pracownikom, wykonawcom i podmiotom, jak opisano poniżej.

Jeśli udostępniamy dane osobowe użytkownika, robimy to w następujących celach:

Type of Third-Party

Purpose for Disclosure

Third party service providers

We use third parties to help us process your personal data in order to provide some of our services. For example, to fulfil your orders, enable you to participate in competitions, honour vouchers. These third parties cannot do anything with your personal data unless we have instructed them to do it.

Regulator(s) or Government Authorities

We may transfer and disclose your personal data to comply with a legal obligation and when we believe that an applicable law requires it. For example, at the request of a regulatory authority conducting an investigation.

Acquiring company

If the structure of our business changes, for example if we merge, combine or divest a part of our business, we may need to transfer your personal data to the relevant third party or re-organised organisation. 

6. PROFILOWANIE

Tam, gdzie mamy do tego podstawę prawną, będziemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do tworzenia profili. Tworzymy profile, analizując informacje na temat aktywności online użytkownika, w tym sposobu przeglądania i interakcji z naszymi witrynami internetowymi i witrynami stron trzecich, interakcji z komunikacją naszej marki oraz zachowań związanych z wyszukiwaniem i zakupami. Używamy tych profili do personalizowania wyświetlanych użytkownikowi treści na naszej stronie internetowej, a także naszej komunikacji z użytkownikiem. Profilowanie pozwala nam na przykład wyświetlać użytkownikowi więcej informacji i produktów, które naszym zdaniem mogłyby go zainteresować podczas jego wizyt na naszych stronach internetowych.

7. GDZIE PRZECHOWUJEMY/PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

W zależności od lokalizacji użytkownika i usług, z których korzysta, możemy przekazywać jego dane osobowe podmiotom należącym do grupy Lipton Teas and Infusions lub stronom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). Jeśli użytkownik ma siedzibę w EOG, jesteśmy zobowiązani przez prawo do zapewnienia, że jego dane osobowe są chronione na poziomie zasadniczo równoważnym z poziomem ochrony w EOG.

Przekazywanie danych do krajów posiadających decyzję UE w sprawie adekwatności danych.

Niektóre z krajów, do których możemy przekazywać dane osobowe, zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych ("Decyzja w sprawie adekwatności"). Pełną listę decyzji w sprawie adekwatności podjętych przez Komisję Europejską można znaleźć tutaj. W związku z tym dane osobowe mogą przepływać z EOG do tego kraju trzeciego bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Przekazywanie danych do krajów nienależących do EOG

Możemy również przekazywać dane z EOG do krajów, które nie posiadają decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takich przypadkach będziemy przekazywać dane osobowe tylko wtedy, gdy dodaliśmy zabezpieczenia do naszych umów z podmiotami otrzymującymi, tak zwane standardowe klauzule ochrony danych UE, w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są objęte takim samym poziomem ochrony, jak w EOG.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub utratą, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Obejmują one szyfrowanie połączeń i sprzętu, tworzenie kopii zapasowych oraz ograniczanie i kontrolowanie osób, które mogą uzyskać dostęp do danych.

9. TWOJE PRAWA

You have rights relating to your personal data. You can exercise these rights (as explained below) by sending an email with your contact details and your request to privacy@lipton.com

We will handle your request carefully and respond to you without undue delay and at the latest within one month after receiving your request, unless there is a lawful reason to extend this period in which case we will let you know as soon as possible. 

Please note that the extent to which you can exercise your rights may be limited by the rights and interests of other parties. For example, we may not be able to delete all of your personal data upon request where we have to keep it for regulatory reasons. If we are unable to exercise your request then we will let you know and explain why without undue delay.

a) Access 

You can ask us whether we process your personal data and, if so, request a copy of that personal data.

b) Correction 

You can request that we correct any personal data that we process about you that is inaccurate or incomplete. 

c) Processing restriction 

You can request that we limit or stop the processing of your personal data in some circumstances, such as when you contest the accuracy of the personal data.

d) Deletion 

You can request that we delete your personal data in some circumstances.

e) Move, copy or transfer 

You can request, in certain circumstances, that we transfer the personal data that you have shared with us to you or a third party of your choice. In such a case we are under an obligation to send the data in a structured, commonly used, and machine-readable format.

f) Objection to data processing 

You can object to our processing of your personal data in some circumstances and request that we stop such processing at any time, including where we process your personal data for direct marketing purposes.

g) Withdraw consent

Where you have agreed to your data being collected, you will always have the right to withdraw that consent at any time. You can do this by either following the information provided at the time you provided your consent, or by contacting us directly (see Section 11 below). 

h) Exclusion from automated decision making 

You have the right not to be subject to a decision based solely on automatic processing of your personal data, including profiling, if that decision would impact your legal rights or affect you in an otherwise significant manner. We do not use such automated decision-making in relation to our processing of your personal data described in this Privacy Notice.

i) Complaint to a supervisory authority

If you have a concern about the way we have handled your personal data, and you are located within the EU, and/or your rights were infringed within an EU country, you can lodge a complaint with your local data protection supervisory authority. A list of EU supervisory authorities is available here.

10. COOKIES PRIVACY NOTICE

We also use cookies to collect and process personal data. To find out more about how we use cookies, and similar tracking technologies online, and how to exercise your choices about these, please see our Cookie Notice.

11. CONTACTING US

If you want to exercise any of the rights set out above or have any questions or concerns about how we look after your personal data, please contact us at privacy@lipton.com or by writing to us at:

Eduard van Beinumstraat 18
2Amsterdam, 7th Floor
1077 CZ AMSTERDAM
The Netherlands

Please include your reply address when you write to us.

12. CHANGES TO THIS PRIVACY NOTICE

We keep this Privacy Notice under regular review and will update it when necessary. You are encouraged to undertake your own reviews of this Privacy Notice from time to time. We will notify you of any changes, including when they will take effect, if we are required to do so by data protection laws and we will always include at the top of the Privacy Notice the date on which it was last updated.