35466_relax 16-9 _3_ 1.jpg

Değer yaratmak herkes için

Günlük 400 milyon tüketicinin refahına katkıda bulunmanın yanı sıra, çalışanlarımız, ticari ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlar olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmak için uzun vadeli bir yaklaşım benimsiyoruz.

Çay ve infüzyon alanında dünya lideri olarak, tüm sektör için çıtayı yükseltme imkânına ve görevine sahibiz. Büyümemiz herkes için daha iyi fırsatlar yaratmalıdır. Çay yetiştirilen bölgelerdeki geçim kaynaklarını iyileştirmeye ve gelecek nesiller için doğal kaynakları korumaya kararlıyız.

Çay kalitesi ve sorumlu uygulamalar konusunda küresel bir uzmanlık merkezi oluşturmak için Kenya Hükümeti ve Kabianga Üniversitesi ile ortaklaşa Lipton Tea Innovation & Technology Academy'yi kurduk.

İş dünyasına giriş becerileri ve çiftlik gelirlerinin çeşitlendirilmesiyle başlayıp yüksek lisans ve doktora dereceleriyle ileri bilimsel araştırmalara kadar uzanan profesyonel eğitimler sunarak Kenya'nın en büyük ihracat endüstrisinin gelişimini destekliyor ve dünya çapında aranan yetenekler yaratıyoruz.

Mask groupOK 1.jpg

IDH (Sürdürülebilir Ticaret Girişimi), Küresel İyileştirilmiş Beslenme İttifakı (GAIN), BM Kadın Birimi, Küresel Çay Koalisyonu ve son zamanlarda Tüketici Ürünleri Forumu ve Sağlıklı Yaşamlar için İşbirliği platformu gibi çok çeşitli araştırmacılar, çiftçiler, tüketiciler ve STK'larla ittifaklar kurduk.

"Bizim için finansal performans dünyada olumlu bir etki yaratmayı dışlamaz. Hatta tam tersi."

Nathalie Roos
CEO, LIPTON Teas and Infusions

çeşitliliğin zenginliği

Başarı, insanların ortak hedeflere hizmet etmek için işbirliği yaparak birbirlerini yükseltmeleriyle gelir. Tıpkı çay dünyasında harmanlamanın gücünü bildiğimiz gibi, mükemmelliği inşa etmek için düşünce, fikir ve ilgi alanlarının çeşitliliğinin rolünü onurlandırıyoruz.

Her şey yetenekli çalışanlarımızla başlıyor. Biz bir yolculuktayız ve sürücü koltuğunda onlar var. LIPTON Teas and Infusions'ın bir parçası olmak sadece çay endüstrisinin süper markalarıyla çalışma şansı değildir. Büyümek için harika bir yerde olma şansıdır. Kendinizi güçlü hissettiğiniz, becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirme fırsatlarına sahip olduğunuz, önerilere ve yeni fikirlere değer verilen, değişimi yönlendirmeye ve dünyayı daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve sorumlu hale getirmeye yardımcı olabileceğiniz bir yer.

Finansal performansımız sayesinde olumlu bir sosyal ve çevresel etkiye sahip olacağımıza inanıyoruz. Finansal değer yaratmak bize yeniden yatırım yapma ve insanların yaşamlarını ve gezegenimizi olumlu yönde etkileme olanağı verir. Güçlü bir işletme olarak sosyal eşitliği teşvik edebilir, toprak sağlığını iyileştirebilir, biyoçeşitliliği destekleyebilir ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabiliriz. Daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik modele olan bu bağlılığımız, LIPTON Teas and Infusions yönetiminin ve sahipleri CVC Capital Partners'ın tam desteğine sahiptir. Bizi bugünün ve yarının sorunlarıyla mücadele etmeye teşvik eden müşteri, ortak ve yatırımcı topluluğumuzun süregelen desteği için müteşekkiriz.