Languages

pukka KF3 2

Biyolojik çeşitliliğin yeniden sağlanması

Geleneksel olarak tarım, biyoçeşitliliğe zarar vermektedir. LIPTON Teas and Infusions olarak, tarımın yıkıcı değil, doğayı onarıcı olması gerektiğini düşünüyoruz.

doğal yaşam alanlarının koruyucuları

Doğaya kendi kurallarına göre gelişmesi için alan tanıyoruz. Antik Mufindi Ormanı'na ev sahipliği yapan ve 35 küresel biyoçeşitlilik sıcak noktasından biri olan Tanzanya'daki arazimizin yarısından fazlasını korumaya adadık.

Bazı girişimler

1.6M

2000'den beri kendi arazilerimizde dikilen yerli ağaçlar.

60,000

IDH Sürdürülebilir Ticaret Girişimi liderliğindeki ISLA projesi kapsamında Kenya'nın Mau Ormanı'nın hektarlık bir bölümü 2030 yılına kadar restore edilecek.

70

Hindistan'da Pukka tarafından korunan hektarlık orman.

edito

Doğanın cömertliğini geliştirmek

Kendi çay arazilerimizde, doğaya özen gösterdiğimizde onun da bize kat kat karşılık verdiğini gördük. Ürünlerimiz çevreleriyle ortak yaşam içinde büyüyor: biyoçeşitlilik alanları ve yaban hayatı koridorları, bitkilerimize zarar verebilecek zararlıları avlayan doğal yırtıcıları barındırıyor.

L113 Restoring biodiversity

Toprak biyoçeşitliliği konusundaki son derece önemli tartışma ivme kazanıyor. Sağlıklı, biyolojik çeşitliliğe sahip bir toprak bitkilerimize daha fazla besin sağlar. Ayrıca nemi çok daha etkili bir şekilde depolayarak kuraklık zamanlarında ekinleri korur.

2015 yılında Kenya Ulusal Müzesi'ne bir biyolojik çeşitlilik araştırması yaptırdık ve raporun tavsiyelerini uyguladık. Rapor, arazilerimizin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğunu ve ekolojik olarak komşu Mau Orman Kompleksine benzer bir şekilde işlediğini ortaya koydu. Su yolları ve göllerin kıyıları Mau ile bağlantıyı sürdürmekte ve yaban hayatı için korunması ve muhafaza edilmesi gereken koridorlar sağlamaktadır.

Kericho çay arazilerinde 169 kuş türü, 23 memeli türü, 113 kelebek türü, 101 ağaç türü ve 339 ek bitki türü bulunmaktadır.

quote

Yabani olarak toplanan bitkilerin korunması ve bunların sosyal açıdan faydalı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması

Bitkisel ürünlerle ilgili olarak, tüm Pukka içeriklerimiz organik sertifikalıdır: ekolojik süreçlere dayanan, biyoçeşitliliği destekleyen ve yerel koşullara uyarlanmış doğal döngülere saygı gösteren organik yöntemler kullanılarak yetiştirilir veya toplanır.

Yabani bitki içerikleri söz konusu olduğunda, hasat, ticaret ve kullanım sıkı kurallara uygun olmalıdır. Ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin %60-90'ı yabani olarak toplanmaktadır. Artan taleple birlikte, yabani bitki ticaretiyle bağlantılı en acil risk aşırı hasattır. Gerçekten de sürdürülemez hasat, bir türün yerel olarak tükenmesine veya yok olmasına yol açabilir ve aşırı hasadın menzilin tamamına yayıldığı aşırı durumlarda, genel olarak hayatta kalmasını tehdit edebilir.

Bu nedenle, bitkileri yok olma tehdidinden korumak ve diğer türlerin ve tüm ekosistemlerin yararına olacak şekilde yaşam alanlarını sürdürmek için yalnızca toplama işleminin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirildiğini garanti edebiliyorsak kaynak sağlıyoruz. Pukka, titiz kaynak değerlendirmeleri, izleme ve rejenerasyon çalışmaları yoluyla sürdürülebilirliğin üçüncü taraf güvencesini sağlamak için mümkün olan yerlerde FairWild sertifikasını aktif olarak takip etmektedir.

2008'de oluşturulan FairWild Standardının amacı, yabani türlerin ve popülasyonların yaşam alanlarında sürekli kullanımını ve uzun vadede hayatta kalmasını sağlarken, geleneklere ve kültürlere saygı göstermek ve başta toplayıcılar ve işçiler olmak üzere tüm paydaşların geçim kaynaklarını desteklemektir. Üreticilerin sağlam kaynak yönetim planları uygulamalarını, uygun olduğunda hacim kısıtlamaları da dahil olmak üzere sürdürülebilir hasat uygulamalarına bağlı kalmalarını ve yabani toplama işletmelerine adil fiyatlar - FairWild Fiyatı - ödemelerini gerektirir.